Informații cheie despre procesul de obținere a certificatului de DEFINITIVAT

+   Cine se poate înscriere pentru obținerea definitivatului?

Se pot înscrie pentru obținerea certificatului de absolvire a definitivatului doar distribuitorii în asigurări și/sau reasigurări care au parcurs 3 cicluri de pregătire profesională, finalizate prin promovarea examenului susținut la ISF.

Înainte de înscrierea la procesul de evaluare, distribuitorului i se recomandă să faca  autoevaluarea, conform Anexei 3 (vezi procedura ISF Definitivat la finalul pagini)  pentru a decide dacă este pregătit pentru susținerea examenului de definitivat.

+   Ce documente sunt necesare pentru înscrierea la examenul de definitivat?

Pentru inscriere la examenul de definitivat sunt necesare documentele din procedura ISF. Acestea se înregistrează în contul din Platforma ISF a candidatului. Documentele sunt:

  • Copie CI
  • Copie diplomă de studii (minimum diploma de bacalaureat)
  • Curriculum Vitae, în format Europass
  • Portofoliul profesional al candidatului care conține cel puțin patru documente: scrisori de recomandarea din partea societăților de Asigurare, clienților PJ sau alte dovezi relevante, mai multe detalii sunt prezentate in Anexa 4. (vezi procedura ISF Definitivat la finalul paginii)

+   Cum se susține examenul de definitivat?

Procesul de evaluare a competențelor pentru obținerea definitivatului în domeniul distribuției de asigurări presupune parcurgerea a două probe:

  • Proba teoretică în format online pe platforma ISF.
  • Proba practică, dupa promovarea probei teoretice, conform programarii ISF în fața unei comisii de evaluare.

+   Care sunt condițiile pentru obținerea certificatului de definitivat?

  • Promovare probă teoretică: minimum 32 puncte din 40 cu îndeplinirea cerinței ca pentru fiecare competență să acumuleze minimum 2 puncte.
  • Promovare probă practică: minimum 48 de puncte din 60 cu respectarea cerinței de acumulare a minimum 3 puncte la proba practică pentru fiecare competență.

+   Cum se realizează pregătirea profesionala continuă a distribuitorilor cu definitivat?

Pregătirea profesională continuă a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări cu definitivat se realizează în fiecare an calendaristic, până cel târziu la data de 31 decembrie, prin finalizarea programelor de pregătire profesională continuă, cu durată de minimum 15 ore (echivalentul a 15 credite), oferite de către furnizorii de programe și înregistrarea dovezilor aferente parcurgerii acestora în Platforma ISF, în contul deținut de distribuitorul în cauză, în secțiunea destinată înregistrării creditelor.

Tematica programului de pregătire profesională continuă, în situația în care nu intervin evenimente legislative, nu se poate repeta mai devreme de 2 ani.

Toate detaliile legate de procesul de obținere a certificatului de definitivat le puteți analiza aici

© 2021 ProFiduciaria. Toate drepturile rezervate

Termeni și condiții | Politica cookies | Prelucrarea datelor personale