Termeni și condiții

TERMENI ŞI CONDIŢII PROFIDUCIARIA.RO DE FURNIZARE A CURSURILOR ACHIZITIONATE IN MAGAZINUL ONLINE DIN CADRUL SITE-ULUI PROFIDUCIARIA.RO ȘI DE UTILIZARE A SITE-ULUI PROFIDUCIARIA.RO

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Pro Fiduciaria S.R.L, persoană juridică de drept românesc, cu sediul în București, Calea Moșilor nr. 217A, bl. C1, et. 4, ap. 34, sector 2, tel: 0314378315, e-mail: [email protected], înmatriculată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/4272/2011, Cod Unic de Înregistrare RO28311287, capital social subscris și vărsat în valoare de 5000 lei, având contul bancar nr. IBAN: RO70RZBR 0000 0600 1349 7362 deschis la Raiffeisen Bank agentia Decebal , reprezentată de Florian Gaba, având funcția de Administrator, operatorul Site-ului și al Platformei Profiduciaria, în calitate de Furnizor

Și

1.2. Clientul, cu datele de identificare înregistrate în cadrul procesului de creare a Contului de Client,

Au agreat următoarele:

2. ASPECTE GENERALE

2.1. Website-ul www.profiduciaria.ro și magazinul online disponibil pe acesta (denumite în continuare „profiduciaria.ro” sau “Site-ul”) sunt deținute și administrate de societatea Pro Fiduciaria S.R.L, persoană juridică de drept românesc, cu sediul în București, Calea Moșilor nr. 217A, bl. C1, et. 4, ap. 34, sector 2, tel: 0314378315, e-mail: [email protected], înmatriculată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/4272/2011, Cod Unic de Înregistrare RO28311287, capital social subscris și vărsat în valoare de 5000 lei („Profiduciaria”, „Societatea” sau „Furnizorul”).
2.2. Profiduciaria este autorizată ca furnizor de programe de pregătire profesională (prin decizia Consiliului ASF cu numărul F-0032 in data de 12.07.2011) și programe autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (fost CNFPA).
2.3. Prezentul document conține termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.profiduciaria.ro, precum și termenii și condițiile aplicabile contractului la distanță având ca obiect furnizarea Produselor și serviciilor prezentate pe acesta (“Termeni și Condiții”).
2.4. Acceptarea Termenilor și Condițiilor este necesară pentru navigarea pe site-ul www.profiduciaria.ro, în vederea plasării unei Comenzi de către utilizator și pentru încheierea valabilă a Contractului la distanță. Orice comandă confirmată de Client prin bifarea căsuței – Am citit si sunt de acord cu Termenii și Condițiile reprezintă o acceptare din partea Clientului a ofertei Profiduciaria de a contracta, în condițiile art. 9 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic.
2.5. Acceptarea Termenilor și Condițiilor se face în toate cazurile expres / explicit, prin marcarea corespunzătoare a căsuței – Am citit și sunt de acord cu Termenii si Condițiile puse la dispoziția Utilizatorului pe Site.
2.6. Acceptarea Termenilor și Condițiilor reprezinta confirmarea că ați citit, sunteti de acord și o dată cu plasarea Comenzii, vă angajați contractual în conformitate cu termenii si conditiile enuntate in cuprinsul prezentului document. Neacceptarea prevederilor Termenilor și Condițiilor atrage obligația Utilizatorului de a înceta utilizarea Site-ului și imposibilitatea achiziționării de produse sI servicii disponibile pe acesta.
2.7. Furnizorul își rezervă dreptul de a schimba și actualiza, în orice moment, conținutul Site-ului, precum şi Termenii şi Condițiile fără niciun fel de notificare prealabilă. Contractului la Distanță i se vor aplica Termenii şi Condițiile valabile la momentul plasării Comenzii de către Utilizator.
2.8. Achiziția Produselor se face în conformitate cu prevederile prezentelor Termeni și Condiții.

3. DEFINIŢII

Comandă

 

 

Un document electronic prin intermediul căruia Utilizatorul transmite către Furnizor: (i) acceptarea ofertei de a achiziționa unul sau mai multe Produse și de a încheia un Contract la Distanță, prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță și prin accesarea paginilor specifice din cadrul Site-ului, precum și (ii) datele necesare pentru încheierea Contractului la Distanţă;

Consumator

 

Orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale;

Comunicări Comerciale

 

Serviciul electronic de tip „newsletter” care permite Utilizatorilor să recepţioneze informații de la Furnizor, în special despre Campaniile Promoţionale şi Produsele oferite în cadrul Profiduciaria.ro, precum si orice forme de comunicare destinate să promoveze direct sau indirect produsele sau serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema Profiduciaria sau ale altui comerciant sau membru ale unei profesii reglementate, inclusiv cele transmise la adresa de e-mail sau numărul de telefon pe care Utilizatorul le-a furnizat în procesul de creare al Contului de Client;

Cont de Client

 

Serviciul electronic pus la dispoziţia Utilizatorului de către Profiduciaria.ro, identificat prin adresă de email (Login) şi Parolă, introduse de Utilizator, resurse colectate de sistemul informatic al Furnizorului şi care permite Utilizatorului să plaseze Comenzi și să utilizeze funcţionalităţi/servicii suplimentare ( vizualizare comenzi, facturi fiscale, etc), inclusiv accesarea Produselor achiziționate după primirea notificării din partea Furnizorului cu privire la faptul că Produsele achiziționate pot fi accesate în cadrul Platformei Profiduciaria;

Contract la Distanţă

 

Contractul de furnizare încheiat la distanţă, fără prezenţa fizică simultană a Furnizorului şi a Utilizatorului, cu utilizarea exclusivă a unor mijloace de comunicare la distanță electronice, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul, urmare a Comenzii plasate de către Utilizator, prin intermediul căruia Furnizorul este de acord să furnizeze Produsele, iar Clientul/Utilizatorul este de acord să achiziționeze, să facă plata acestor Produse și să primească accesul la Produsele comandate, în acord cu condițiile stabilite de prezentele Termeni și Condiții Profiduciaria.ro;

Conţinut

 

Elemente de tip text, grafice sau multimedia, cum ar fi, dar fără a se limita la, informații despre Produse inclusiv imagini şi descrieri ale acestora, videoclipuri promoționale, dacă este cazul, descrieri și imagini ale persoanelor, scripturi, software, mărci înregistrate, care sunt postate și distribuite în cadrul Profiduciaria.ro de către Furnizor, fiind proprietatea acestuia sau a furnizorilor săi;

Coş de Cumpărături

 

Serviciul pe care Furnizorul îl oferă fiecărui Utilizator al Profiduciaria.ro şi care, după crearea Contului de Client, permite plasarea Comenzii pentru unul sau mai multe Produse, introducerea codurilor de reducere care facilitează micşorarea Preţului în condiţiile anumitor Campanii Promoţionale, vizualizarea Preţului fiecărui Produs în parte şi al tuturor Produselor împreună, a modalității de plată şi a datei estimative de livrare a acestora. Prin intermediul unei Comenzi, Utilizatorul poate adăuga în Coşul de Cumpărături unul sau mai multe Produse în vederea încheierii Contractului la Distanţă;
CursantUtilizatorul care a plasat o Comandă și a achiziționat prin intermediul Site-ului un Produs.

Profiduciaria.ro

 

Magazinul online care constă în platforma de comerţ electronic www.profiduciaria.ro şi care permite plasarea Comenzilor de către Utilizator, precum și prestarea de servicii puse la dispoziţie de către Furnizor. Profiduciaria.ro. este deţinut, operat şi administrat de către Furnizor, fiind alcătuit dintr-un ansamblu de pagini de internet corelate între ele, care poate fi accesat prin intermediul unui browser web;
Platforma ProfiduciariaPlatforma interconectată Site-ului, care permite accesul la cursurile achiziționate, în urma notificării trimise de Furnizor pe adresa de e-mail a Utilizatorului a primirii accesului la Produsul/Produsele achiziționate;

Preț

 

Suma de bani pe care o primește Furnizorul în vederea furnizării Produsului comandat; Prețul este format din valoarea Produsului/Produselor, astfel cum aceasta este detaliată la momentul plasării Comenzii de către Client și/sau Utilizator;

Produs/

Produse

Cursul/Cursurile pus(e) la dispoziție în cadrul Platformei Profiduciaria, constând în una sau mai multe sesiuni de învățare, compusă/-e din concepte teoretice și exercitii elaborate de Societate, care pot fi accesate și utilizate de Cursant în mod individual, fără asistența, și a cărui/căror descriere este prezentată pe Site la Secțiunea Programe si Cursuri anterior plasării Comenzii;
În cazul in care este achiziționat un Curs, Utilizatorul are opțiunea de a achiziționa și Servicii de Suport Platforma ISF.
Procesator de plățiPlatforma NETOPIA Payments, dezvoltată și administrată de către societatea NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12763/2020, cod unic de înregistrare RO43131360, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A, IRIDE BUSINESS PARK, Clădirea 24, etaj 4, Sector 2, București, 020335, prin intermediul căreia sunt procesate plățile cu card bancar ale Comenzilor efectuate de Utilizator.
Suport durabilOrice instrument care permite Furnizorului sau Utilizatorului/Clientului să stocheze informații care îi sunt adresate personal, înr-un mod accesibil pentru referințe ulterioare pentru o perioadă de timp adecvată, în vederea informării și care permite reproducerea neschimbată a informațiilor stocate (ca de exemplu suport hârtie, e-mail, memory stick etc);

Tranzacţie

 

Operaţiunea de încasare de la Cursant a sumei rezultate din vânzarea unui Produs de către Profiduciaria.ro, prin utilizarea serviciilor Procesatorului de Plăți.

Utilizator

 

Orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoana juridică care vizitează Profiduciaria.ro;

Zi Lucrătoare

 

Una din zilele de luni până vineri inclusiv, cu excepția sărbătorilor legale, declarate zile libere.

4. OBIECT
Prezentele Termeni și Condiții au ca obiect stabilirea condițiilor în care Profiduciaria furnizează Produsele și determinarea drepturilor și obligațiilor Părților.

5. UTILIZAREA SITE-ULUI PROFIDUCIARIA.RO. CREAREA CONTULUI DE CLIENT. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI LA DISTANȚĂ. COMUNICĂRI COMERCIALE. RECLAMAȚII

5.1. În vederea achiziționării unui Produs/unor Produse și plasării Comenzii, este necesar să fie parcurși de Utilizator următorii pași:

a. crearea Contului de Client;
b. utilizarea Coșului de Cumpărături prin includerea Produsului/Produselor a căror achiziționare se dorește de către Utilizator în Coșul de Cumpărături;
c. Acceptarea prezentelor Termeni și Condiții după citirea acestora de către Utilizator; Acceptarea prezentelor Termeni și Condiții se face prin bifarea căsuței – Am citit si sunt de acord cu Termenii și Condițiile;
d. Revizuirea Comenzii în fereastra ce se va deschide în acest scop pe Site pentru identificarea și corectarea eventualelor erori apărute în procesul de plasare a Comenzii;
e. Plasarea Comenzii prin apasarea butonului – Platește Comanda -;

5.2. Dupa plasarea Comenzii, conform punctului 5.1. de mai sus,:

a. Furnizorul va transmite către Utilizator, pe adresa de e-mail indicată conform Contului de Client, confirmarea plasării Comenzii și a plății acesteia, împreună cu link-ul catre Termenii și Condițiile acceptate de Utilizator
b. Furnizorul îl va notifica pe Utilizator printr-un e-mail separat asupra faptului că are posibilitatea accesării cursului/cursurilor achiziționate, transmițând acestuia link-ul de accesare a cursului/cursurilor achiziționat(e); in cazul achizitionarii de Servicii Suport in platforma ISF, notificarea va contine confirmarea posibilității accesarii acestor servicii.

5.3. Furnizorul aduce la cunoștința Clientului ca Termenii și condițiile acceptate conform art. 5.1. lit.c) de mai sus sunt stocate de Furnizor, acestea fiind accesibile Clientului o dată cu transmiterea lor pe e-mailul Clientului conform art. 5.2 lit. a) de mai sus.

5.4. Prin intermediul Site-ului, Profiduciaria pune la dispoziţia Utilizatorului și următoarele funcţionalităţi:

a. vizualizarea Conținutului afișat în cadrul Profiduciaria.ro;
b. transmiterea de Comunicări Comerciale, în baza consimţământului expres exprimat în prealabil de către Client.

5.5. Înregistrarea unui Cont de Client:

5.5.1. Pentru crearea unui Cont de Client pe.profiduciaria.ro, potențialul client este obligat să folosească o adresă de e-mail validă, să completeze formularul de înregistrare existent pe Site în vederea creării Contului de Client și să urmeze pașii descriși în pagina de creare a Contului de Client, disponibilă la adresa www.profiduciaria.ro/contulmeu.
5.5.2. În vederea creării Contului de Client, potențialul client va furniza numai date corecte și complete, furnizand în mod complet atât numele, cât și celelalte informații solicitate prin formularul existent pe Site în momentul creării Contului de Client; încălcarea acestei obligații poate atrage refuzul înregistrării Contului de Client, suspendarea accesului la Site/Platforma Profiduciaria, precum și rezoluțiunea Contractului la Distanță.
5.5.3. Contul de Client și datele de accesare a acestuia sunt personale și nu pot fi transmise altor utilizatori sau divulgate sub orice formă.
5.5.4. Utilizatorul este obligat să păstreze datele de accesare a Contului de Client în deplină confidențialitate, să nu le dezvăluie persoanelor terțe şi înțelege că își asumă responsabilitatea pentru toate activitățile derulate prin intermediul Contului de Client și că dacă încredințează datele de accesare a Contului de Client, respectiva persoană va avea acces la datele sale cu caracter personal, iar Profiduciaria va fi exonerată de orice răspundere care ar deriva dintr-o utilizare neautorizată a Contului de Client. Orice pierdere, furt sau folosire neautorizată a datelor de accesare a Contului de Client sau a Contului de Client trebuie adusă de îndată la cunoștința Profiduciaria. Furnizorul oferă posibilitatea Utilizatorului de a-și modifica Parola aferentă Contului de Client în orice moment.
5.5.5. Profiduciaria poate refuza cererea de înregistrare a unui Cont de Client în situațiile în care Departamentul Tehnic al Societății constată că în procesul de creare al Contului de Client au fost utilizate informații incomplete sau neconforme cu realitatea.
5.5.6. Crearea Contului de Client este necesară pentru a plasa o Comandă în cadrul Profiduciaria.ro și pentru accesarea pe Platforma Profiduciaria a Produselor reprezentate de cursurile achiziționate.

5.6. Pentru Cursanții care au deja Cont de Client, acesta permite gratuit stocarea și punerea la dispoziția acestora prin intermediul Contului a istoricului Comenzilor, a facturilor fiscale aferente Produselor achiziţionate, a posibilităţii actualizării datelor de contact etc.

5.7. Accesarea Contului de Client este posibilă după finalizarea următorilor pași de către Client:

5.7.1. completarea formularului de înregistrare, înţelegerea și acceptarea prevederilor Termenilor şi Condiţiilor Profiduciaria.ro prin bifarea căsuței – Am citit si sunt de acord cu Termenii si Condițiile;
5.7.2. apăsarea butonului „Mă înregistrez”

5.8. Coșul de Cumpărături se încheie atunci când Comanda este plasată prin intermediul acestuia sau când Utilizatorul nu finalizează Comanda prin intermediul lui, iar Coșul de Cumpărături salvează informațiile selectate de Utilizator și după încheierea sesiunii browserul. Selectarea unui Produs/unor Produse în Coșul de Cumpărături, fără plasarea Comenzii nu rezervă însă Produsele.

5.9. Comunicări Comerciale

5.9.1. Clientul îşi poate modifica în orice moment opţiunea cu privire la acordul dat Furnizorului pentru Comunicările Comerciale prin modificarea setărilor din Contul de Client la secţiunea “Setări Cont”, prin accesarea link-ului de dezabonare afişat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzator sau telefonic sau prin scrisoare, folosind oricare dintre coordonatele din secțiunea “Contact” existentă pe Site.
5.9.2. Nu sunt considerate Comunicări Comerciale, în înţelesul legislaţiei incidente, mesajele primite de către Utilizator/Cursant de la Furnizor, prin SMS sau poştă electronice, referitoare la statusul relaţiei dintre Furnizor şi Utilizator/Cursant (confirmarea creării Contului de Client, confirmarea plasării Comenzii transmise de către Cursant, notificarea posibilității de accesare a Produsului/Produselor, etc.)

6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Profiduciaria colectează şi prelucrează datele cu caracter personal în cadrul platformei www.profiduciaria.ro conform Politicii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în Profiduciaria.ro, disponibilă aici.

7. PLASAREA COMENZII

7.1. Vânzătorul oferă posibilitatea plăsării Comenzii pentru un Produs/Produse prin accesarea Site-ului profiduciaria.ro.

7.2. Cursanții garantează că toate informațiile pe care le introduc în cererea de înregistrare pe site pentru crearea Contului de Client sunt corecte și complete și că acestea vor fi actualizate de către aceștia ori de câte ori intervin modificări.

7.3. Este interzisa plasarea unei Comenzi sau crearea unui Cont de Client utilizând numele unei alte persoane sau un nume fals, precum și furnizarea de informații incorecte, inexacte sau fictive.

7.4. În funcție de specificul fiecărui Produs, este posibil ca în anumite situații pentru plasarea unei Comenzi și pentru a beneficia de Produse să fie necesară îndeplinirea unor cerințe suplimentare legate de studii, calificări anterioare sau experiență într-un anumit domeniu. Acestea sunt detaliate in Secțiunea cu descrierea programului respectiv, pe pagina Site-ului.

7.5. Profiduciaria nu poate fi trasă la răspundere pentru informații introduse eronat de către Cursant/Utilizator, din care pot decurge întârzieri sau imposibilități de acces la cursuri. Totodată, în acest caz, Profiduciaria nu poate fi ținută răspunzătoare pentru orice eventual prejudiciu suferit de Cursant/Utilizator ca urmare a întârzierii în realizarea Comenzii.

7.6. Profiduciaria.ro poate refuza o Comandă printr-o notificare transmisă Utilizatorului/Cursantului, fără a exista obligații între părți şi fără să existe posibilitatea pentru Utilizator/Cursant să poată pretinde daune, în oricare din următoarele situații:

7.6.1. eșuarea / invalidarea Tranzacției;
7.6.2. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Utilizatorului a Tranzacției, efectuată prin transfer bancar;
7.6.3. date incomplete sau incorect furnizate de Cursant şi/sau Utilizator;
7.6.4. activitatea Cursantului şi/sau a Utilizatorului poate produce daune Societății profiduciaria.ro, Platformei Profiduciaria şi/sau partenerilor comerciali ai Societății;
7.6.5. există suspiciuni rezonabile cu privire la o posibilă fraudă din partea Cursantului sau a Utilizatorului în ceea ce privește modalitatea de plată a Prețului Produselor.

7.7. Prin plasarea Comenzii, Clientul şi/sau Utilizatorul certifică faptul că a împlinit vârsta de 18 ani.

7.8. Plasarea Comenzii se face în următorul mod:

7.8.1. Utilizatorul adaugă Produsul/Produsele selectat/e în Coșul de Cumpărături
Prețurile Produselor sunt cele precizate în dreptul Produsului/ Produselor selectate pentru a fi incluse în Cosul de Cumpărături.
7.8.2. Utilizatorul acceptă prezentele Termeni și Condiții prin bifarea casuței existente pe Site – Am citit si sunt de acord cu Termenii și Condițiile;
7.8.3. Utilizatorul revizuieste Comanda in pagina de revizuire a Comenzii care se va deschide pe Site înaintea plasării Comenzii;
7.8.4. Utilizatorul completeaza datele necesare pentru încheierea și executarea Contractului la Distanţă: numele și prenumele, adresa (strada, numărul casei / locuinţei, codul poştal, localitatea, ţara), adresa de e- mail, număr de telefon de contact, CNP precum şi datele ce ţin de Contractul la Distanţă, respectiv Produsul/Produsele, cantitatea Produsului/Produselor, apoi confirmă conformitatea datelor necesare încheierii și executării obiectului Contractului la Distanţă
7.8.5. Utilizatorul trimite Furnizorului Comanda, prin intermediul funcționalității puse la dispoziție de Profiduciaria.ro în acest scop (i.e. butonul ” Plătește Comanda’’;
7.8.6. Comanda primeşte un număr și toate cererile de achiziţionare privind Produsele listate în Comandă vor fi procesate în paralel.

7.8.7. Furnizorul, ca răspuns la Comanda plasată de Client, va trimite acestuia un mesaj automat pe adresa de e-mail furnizată de Client, prin intermediul căruia: îi va confirma acestuia plasarea Comenzii, a plății acesteia și îi va transmite Termenii și Condițiile acceptate de acesta.

7.8.8. Furnizorul îi va notifica Utilizatorului/Cursantului printr-un e-mail separat faptul ca are posibilitatea accesării Produselor achiziționate; în cazul achiziționării de Servicii de Suport în Platforma ISF, notificarea va conține și posibilitatea accesării acestor servicii.

7.8.9. Profiduciaria își rezervă dreptul ca ulterior plasării Comenzii să contacteze Cursantul/Utilizatorul, iar acesta declară în mod expres că este de acord ca un reprezentant Profiduciaria.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil (i.e. e-mail/telefon) .

8. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI LA DISTANŢĂ. ACCESUL LA PRODUSE. DATA FURNIZARII. DURATA CONTRACTULUI

8.1. Contractul la Distanţă este încheiat și începe să producă efecte din momentul în care Furnizorul transmite Cursantului/Utilizatorului pe e-mail confirmarea plasării Comenzii, a plății acesteia, împreună cu Termenii și Condițiile acceptate de acesta conform art. 7.8.8 de mai sus

.
8.2. Contractul la Distanţă are ca obiect Produsul/Produsele incluse în Comandă, caracteristicile principale ale acestora, Prețul.

8.3. În cazul achiziționării unui curs/unor cursuri, Data furnizării cursurilor (“Data Furnizării”) este data la care Cursantului ii este notificată pe e-mail posibilitatea accesării cursului/cursurilor in Platforma Profiduciaria, indiferent dacă acesta/acestea este/sunt în mod efectiv accesate de către Cursant, sau de momentul la care intervine această accesare. Durata Contractului la Distanță este de 6 luni începând de la Data Furnizării pentru programele de pregătire inițială, 3 luni începând de la Data Furnizării pentru programele de pregătire continuă și până la finalul anului curent celui în care are loc furnizarea pentru programele de credite anuale, perioadă în care Furnizorul asigură accesul Cursantului la cursurile furnizate. Acest acces include si actualizari pentru cursurile disponibile, actualizări de securitate. Cursurile furnizate vor trebui accesate in decursul perioadelor menționate la art. 8.4, iar la expirarea acestei perioade, acestea nu vor mai putea fi accesate și Contractul la Distanță va expira.

8.4. În cazul achiziționării de Servicii de Suport pentru Platforma ISF, durata prestării serviciilor este de 12 luni de la data Încheierii Contractului la Distanță.

8.5. Perioada de disponibilitate nu include perioadele de mentenanță a Site-ului/ Platformei Profiduciaria anunțate în prealabil pe e-mail sau în cadrul Site-ului însa include și acele perioade de mentenanță neanunțate. Atfel, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, Profiduciaria își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea cursurilor pe perioadele menționate mai sus.

8.6. Prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții o dată cu bifarea căsuței – Am citit și Sunt de acord cu Termenii și Condițiile, Utilizatorul/ Cursantul înțelege și își dă acordul său expres și neechivoc pentru începerea prestării serviciilor ce fac obiectul Contractului la Distanță în cadrul termenului de retragere de 14 zile de la data încheierii Contractului la Distanță, prestarea serviciilor începând o dată cu notificarea transmisa de Furnizor pe e-mail-ul Cursantului referitor la posibilitatea accesării cursului/cursurilor achiziționat(e) in Platforma Profiduciaria.

8.7. Utilizatorul/Cursantul confirmă totodată că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragerea din Contractul la Distanță o dată cu accesarea în orice modalitate a cursului achiziționat, aceasta accesare având semnificația executării complete a Contractului la Distanță de către Furnizor în ceea ce privește cursul accesat, conform art. 16 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii; în consecință, o dată ce cursul/cursurile achiziționate a/au fost accesat(e) de Cursant, nu este posibilă renunțarea la cursul/cursurile respective ce fac obiectul Contractului la Distanță și rambursarea de către Furnizor a Prețului achitat pentru acestea.

8.8. În cazul achiziționării de Servicii Suport pentru Platforma ISF, Data Furnizării acestora este data la care este demarată prestarea serviciilor, de la această dată nemaifiind posibilă exercitarea dreptului de retragere.

9. MODALITĂŢI DE PLATĂ. FACTURARE

9.1. Metoda de plată acceptata de Societate este plata cu carduri bancare, prin intermediul Procesatorului de Plăți, direct de pe Site-ul profiduciaria.ro

9.2. Metoda de plată este specificată în cadrul Profiduciaria.ro în Coşul de Cumpărături, secțiunea „Detalii Plată”

9.3. Datele cardului de plată al Clientului /Utilizatorului nu vor fi accesibile Profiduciaria şi nici nu vor fi stocate de către Societate sau de către Procesatorul de Plăţi integrat în platforma www.profiduciaria.ro, ci doar de către instituţia de autorizare a Tranzacţiei sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului folosit de Cursant/Utilizator la perfectarea Tranzacţiei, despre a cărei identitate Cursantul/Utilizatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

9.4. În cadrul Profiduciaria.ro, serviciile de procesare de plăţi sunt prestate de către Procesatorul de Plăți.

9.5. Prețul, modalitatea de plată şi termenul de plata sunt specificate în Comandă și confirmate de Utilizator prin plasarea Comenzii.

9.6. Plata Prețului se va face în lei.

9.7. Furnizorul va emite către Cursant o factură fiscală pentru Produsele furnizate conform Comenzii, obligația Cursantului/Utilizatorului fiind să precizeze în mod corect şi complet toate informațiile necesare emiterii de către Furnizor a facturii fiscale, în conformitate cu legislația în vigoare.

9.8. Prin plasarea Comenzii, Cursantul/Utilizatorul îşi exprimă acordul să primească facturile fiscale în format electronic, prin adăugarea acestora de către Profiduciaria.ro în Contul de Client al Utilizatorului/Cursantului sau prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată de Cursant/Utilizator în momentul creării Contului de Client.

10. RECLAMAȚII

Reclamații referitoare la utilizarea Site-ului sau a funcționalităților acestuia, inclusiv a Platformei Profiduciaria, pot fi depuse în scris prin poștă sau prin poștă electronică, folosind oricare dintre coordonatele din secțiunea “Contact”. Vă rugăm să indicați în conținutul reclamației: descrierea neregulii și data când aceasta a avut loc, ce solicitați, datele de contact ale dumneavoastră, unde vă putem contacta pentru soluționarea eficientă a reclamației. Soluţionarea reclamaţiei de către Furnizor se poate face imediat, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data confirmarii primirii plângerii formulate de către Utilizator.

11. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL LA DISTANŢĂ. POLITICA DE RAMBURSARE

11.1 Cursantul/Utilizatorul are dreptul de a se retrage din Contractul la Distanţă și de a renunța la cursul/cursurile achiziționate până la data accesării acestora, dar nu mai târziu de 14 zile de la data încheierii Contractului la Distanță – în  cazul exercitării dreptului la retragere, Societatea va rambursa Cursantului/Utilizatorului toate sumele plătite pentru cursul/cursurile la care a renunțat, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informată de decizia de retragere din contract, conform prezentului capitol.

În cazul în care Cursantul/Utilizatorul a achiziționat atât un curs, cât și Servicii Suport pentru platforma ISF aferente acestuia, retragerea din Contractul la distanță în ceea ce privește cursul achiziționat are ca efect și retragerea din Contractul la Distanță având ca obiect Serviciile Suport pentru Platforma ISF.

11.2. În cazul în care Cursantul/Utilizatorul dorește să se retragă din Contractul la Distanță având ca obiect Serviciile Suport pentru Platforma ISF, Cursantul/Utilizatorul are dreptul de a se retrage din Contractul la Distanţă și de a renunța la aceste servicii  în termen de 14 zile de la data încheierii Contractului la Distanță, dar nu mai târziu de data începerii prestării serviciilor de către Profiduciaria.

11.3 Pentru a exercita dreptul de retragere Cursantul/Utilizatorul va transmite către Societate o informare cu privire la decizia neechivocă de retragere, fără a fi necesară o justificare a cererii, prin e-mail, la una din adresele mentionate in sectiunea Contact a Site-ului.

11.3. In acest scop, puteti folosi modelul de retragere disponibil folosirea lui nu este insa obligatorie. 

11.4. În cazul retragerii din Contract, Utilizatorul/Cursantul se va abtine de la accesarea cursului achizitionat cu privire la care și-a exercitat dreptul de retragere.

11.5. Din momentul primirii deciziei cu privire la dreptul la retragere, Furnizorul va bloca accesul Cursantului la Produsul/Produsele la care a renunțat și are obligaţia de a comunica Cursantului/Utilizatorului confirmarea de primire a retragerii, iar în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la primirea din partea Cursantului/Utilizatorului a declaraţiei de retragere din Contractul la Distanţă, va restitui acestuia, plățile efectuate de acesta pentru Produsele  la care a renunțat.

11.5. Furnizorul va returna Preţul folosind aceeași metodă de plată pe care a folosit-o Clientul/Utilizatorul, după cum urmează:

11.5.1. pentru Comenzile achitate cu card bancar, prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

11.5.2. Pentru Comenzile realizate in baza unui voucher, Utilizatorul/Cursantul va primi un alt cod de reducere cu aceeasi valoare. In cazul care valoarea Comenzii la care s-a renunțat a depășit valoarea voucherului, Utilizatorului/Cursantului ii va fi returnata diferenta.

11.5.3 Cursantul/Utilizatorul pierde dreptul de retragere, în conformitate cu dispozițiilor art. 16 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014, în următoarele situații:

11.5.3.1 În cazul cursurilor achiziționate, după prestarea completă a serviciilor, respectiv după data accesării cursului sau cursurilor achiziționate, astfel că Societatea nu va rambursa Cursantului/Utilizatorului niciuna dintre sumele plătite pentru cursului/cursurile la care a renunțat sau intenționează să renunțe.

11.5.3.2. În cazul în care cursurile sunt personalizate și realizate după specificațiile prezentate de Utilizator/Cursant sau personalizate în mod clar.

11.5.3.3 În cazul Serviciilor de Suport pe Platforma ISF, după începerea prestării serviciilor de către Profiduciaria.

12. CAMPANII PROMOŢIONALE. CODURI PROMOȚIONALE

12.1. Prin intermediul Profiduciaria.ro, Societatea oferă Cursanților/Utilizatorilor diverse reduceri, cadouri sau vouchere, utilizarea acestora fiind supusă anumitor reguli, comunicate de Furnizor sub forma unor Regulamente ale Campaniilor Promoționale, publicate pe profiduciaria.ro. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel, un voucher de reducere sau de cadou poate fi folosit o singură dată în cadrul aceleiaşi Comenzi, neputându-se cumula mai multe vouchere de reducere.

12.2. Codurile promoționale oferite de Profiduciaria.ro în cadrul oricăror Campanii Promoționale sunt valabile exclusiv pentru secțiunea menționată în e-mailul de transmitere a codului sau în Regulamentul Campaniei Promoționale, cu excepția cazului in care este specificat altfel. Codurile promoționale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării Comenzii în cadrul Profiduciaria.ro, neputând fi folosite pentru a reduce valoarea Comenzii după ce aceasta a fost plasată.

În cazul în care în momentul Comenzii, Cursantul/Utilizatorul nu utilizeaza, indiferent de motiv, codul promoțional sau reducerea, cadoul sau voucherul, Profiduciaria nu va returna Cursanților/Utilizatorilor nicio sumă de bani reprezentând diferența între costul achitat al Comenzii și costul care ar fi rezultat prin aplicarea codului promoțional, cadoului sau vocherului ori a reducerii/promoției.

12.3. Promoțiile pe Profiduciaria.ro nu se cumulează între ele. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (coduri promoționale, reduceri procentuale de pe profiduciaria.ro, etc) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în Regulamentul Campaniei Promoționale. Anumite Campanii Promoționale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții sau acțiuni de fidelizare, acest lucru fiind specificat în Regulamentul Campaniei respective.

12.4. Societatea, în calitate de organizator, își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a retrage Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a Consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare.

13. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI/CURSANTULUI privind utilizarea și accesarea funcţionalităţilor puse la dispoziţie de Furnizor în cadrul site-ului Profiduciaria.ro

13.1. să furnizeze date complete și conforme cu realitatea atunci când plasează o Comandă sau în formularele de înregistrare la crearea Contului de Client;

13.2. să actualizeze datele pe care le-au furnizat Furnizorului la momentul plasării Comenzii şi al încheierii Contractului la Distanţă, utilizând toate opțiunile disponibile din cadrul secțiunii Cont de Client sau plasare Comandă;

13.3. să nu afecteze în niciun fel funcționarea profiduciaria.ro;

13.4. să utilizeze serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către Furnizor în conformitate cu legislația în vigoare şi cu prezentele Termeni şi Condiţii Profiduciaria.ro;

13.5. să plătească Prețul pentru Comenzile efectuate în cadrul Site-ului Profiduciaria.ro;

13.6. să nu desfășoare activități informatice sau orice alte activități care au ca scop obținerea de informații care nu îi sunt destinate, inclusiv date ale altor Utilizatori/Cursanți, sau care interferează cu principiile sau aspectele tehnice de funcționare ale Profiduciaria.ro;

13.7. Să ia toate măsurile de siguranță a efectuării Tranzacțiilor. În acest sens, pentru motive de securitate a Tranzacţiilor, Cursantul/Utilizatorul este sfătuit să nu rămână logat pe profiduciaria.ro şi să nu seteze opţiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea datelor de acces în Contul de Client nu este permisă şi se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conţină cel puţin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre şi caractere speciale).

13.8. Să nu întreprindă niciuna dintre următoarele activități interzise:

13.8.1. evitarea, dezactivarea, alterarea sau degradarea oricarui mijloc de protectie a continutului Site-ului;
13.8.2. descarcarea, captarea, reproducerea, copierea, arhivarea, distribuirea, transmiterea, incarcarea, publicarea, modificarea, combinarea informațiilor din cadrul Conținutului, crearea de opere derivate sau traducerea continutului Site-ului sau a oricarei portiuni din acesta, altfel decat este permis in mod expres de Profiduciaria;
13.8.3. incercarea de a obtine acces neautorizat la Site, la Platforma Profiduciaria, la serverul pe care e stocat Site-ul sau pe orice alt server, computer sau baza de date conectata cu Site-ul;
13.8.4. atacarea Site-ului/Platformei Profiduciaria prin atac de tip DoS („denial of service”, in romana „blocarea serviciului”) sau de tip DDoS („distributed denial of service”, in romana „blocarea distribuita a serviciului”) sau prin orice fel de atacuri cibernetice;
13.8.5. introducerea de virusi, troieni sau orice alt material nociv din punct de vedere tehnologic;
13.8.6. trimiterea sau postarea de orice material de publicitate, marketing, material promotional nesolicitat pe Site sau prin intermediul Site-ului.
13.8.7. Folosirea Site-ului in scopuri comerciale, altele decat cele permise expres prin prezentele Termeni si Conditii;
13.8.8. Colectarea datelor cu caracter personal de pe Site/Platforma Profiduciaria, stocarea sau folosirea lor în orice alte scopuri.

13.9. Postarea mesajelor pe Site sau în timpul cursurilor se va face doar atunci când acest lucru este permis sau accesibil:

13.9.1. Cursantul sau Utilizatorul trebuie sa foloseasca un limbaj decent, adecvat mediului academic.
13.9.2. Este interzisa postarea pe Site sau pe alte platforme, inclusiv platforme social media (cum ar fi, dar fara a se limita la Facebook si Instagram) de mesaje sau manifestarea de atitudini defăimătoare sau care ar putea provoca daune sau ar periclita imaginea Profiduciaria sau unei persoane sau organizatii, materiale cu caracter pornografic, ofensator, limbaj vulgar, ce incita la violenta, de tip spam sau care contin virusi, etc., de materiale care promoveaza discriminarea pe orice motiv sau care sunt publicate cu incalcarea obligatiilor fata de terti (cum ar fi, de exemplu, o obligatie de confidentialitate), de materiale care promoveaza activitati ilegale, care ameninta, abuzeaza de sau invadeaza viata privata a altei persoane sau care cauzeaza enervarea, anxietatea sau cauzeaza inconveniente unei alte persoane, care sunt de natura a hartui, supara, alarma orice alta persoana, care pot fi folosite pentru a uzurpa identitatea unei alte persoane sau prin care se reprezinta in mod gresit identitatea sau afilierea sa fata de terti sau a unor materiale care dau falsa impresie ca emana de la Societate.
13.9.3. Postările pe Site care încalcă prevederile acestui articol vor fi automat sterse fara notificare, la discretia Administratorului Site-ului, care poate întrerupe accesul Cursantului sau Utilizatorului la Site. De asemenea, nerespectarea prevederilor acestui articol va atrage răspunderea civilă a respectivilor Utilizatori/ Cursanți, cu suportarea întregului prejudiciu produs ca urmare a acestor postări.

14. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

14.1. Drepturile exclusive asupra Conținutului pus la dispoziție/afișat prin intermediul Profiduciaria.ro sau al Platformei Profiduciaria de către Profiduciaria sau contractorii acestuia, în special drepturile de autor, conținutul Site-ului și al Produselor, numele şi sigla Profiduciaria.ro (marca comercială), elementele grafice ale acestuia, software-ul precum și drepturile asupra bazelor de date sunt supuse protecției juridice și sunt proprietatea Furnizorului sau a furnizorilor/partenerilor săi contractuali. Cursantul/Utilizatorul are dreptul să folosească Conținutul de mai sus numai pentru uz personal și exclusiv prin utilizarea corectă a Profiduciaria.ro/Platformei Profiduciaria.

14.2. Prin incheierea Contractului la Distanță si dobândirea accesului la Produsele achiziționate, Clientul/Cursantul nu dobândește un drept de proprietate sau vreun drept de proprietate intelectuală asupra acestuia/acestora, iar drepturile de proprietate intelectuală asupra cursului/cursurilor aparțin în toate cazurile Profiduciaria sau, acolo unde este expres indicat, partenerilor Profiduciaria.

14.3. Cursantul/Utilizatorul nu are dreptul în special să traducă, să adapteze, să modifice, sau să facă orice fel de modificări Produselor sau Conținutului și nici să le utilizeze pentru realizarea propriului profit sau pentru a reconstitui sau încerca să reconstituie,. în tot sau în parte, un site vizând oferirea directă sau indirectă, cu titlu oneros sau gratuit a unor Produse identice sau similare in beneficiul unor terțe persoane.

14.4. Utilizarea pe Profiduciaria.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectiva. Societatea nu își asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea Conținutului Site-ului sau a Platformei Profiduciaria.

14.5. Drepturile de proprietate intelectuală asupra Produselor, incluzând cursurile și toate materialele la care Utilizatorul/Cursantul are acces prin intermediul profiduciaria.ro aparțin Societății sau, acolo unde este expres indicat, partenerilor săi. Continutul Site-ului, precum și conținutul Produselor, indiferent de modalitatea de acces, pot fi utilizate exclusiv de către Cursant/Utilizator în scopuri personale de instruire, necomerciale, fără scopul de a obține câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare în alte scopuri sau de către alte persoane decat Cursantul/Utilizatorul se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al Societatii.

14.6. Cursantul/Utilizatorul are dreptul doar de a accesa și vizualiza Produsele reprezentând cursurile achiziționate, cat si materialele si paginile legate de activitatile la cursuri, fără posibilitatea de a le descărca și salva.
14.7. Utilizatorului/Cursantului îi este interzis:

14.7.1. Să copieze, să reproducă, să preia, să transmită, să publice vreo parte sau vreun fragment din oricare dintre materialele (cursuri, tipărituri, flyere, informații, pe orice tip de suport) aferente Produselor și/sau să sprijine sau colaboreze cu terțe persoane pentru a reproduce oricare parte sau fragment din astfel de materiale în alte scopuri decât cele permise expres în prezentele Termene și Condiții;
14.7.2. să comercializeze, utilizeze sau valorifice altfel decât în limitele premise de prezentul Contract oricare dintre materialele aferente Produselor (cursuri, tipărituri, flyere, informații, indiferent de tipul de suport al acestora), indiferent de modalitatea în care a intrat în posesia lor
14.7.3. să descarce, să modifice sau să reproducă parțial sau integral Site-ul sau Platforma Profiduciaria fără acordul prealabil scris al Profiduciaria.

15. RĂSPUNDERE

15.1. Utilizatorul/Cursantul înțelege și acceptă că Administratorul Site-ului si Societatea sunt exonerați de orice raspundere privind materialele, datele si informatiile preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate avand scopul si caracterul de “comunicate de presa”.

15.2. Furnizorul nu acordă nicio garanție ca rezultatele obținute in urma folosirii Produselor (a parcurgerii Cursurilor) vor fi conforme cu dorințele Utilizatorului/Cursantului, iar promovarea examenelor organizate de ISF este în totalitate în responsabilitatea Utilizatorului/ Cursantului. Utlizatorulului/Clientului îi revine obligația de a se asigura că un curs pe care intenționează să îl comande corespunde nevoilor sale, prin luarea in considerare a caracteristicilor principale ale cursului prezentate în Secțiunea de prezentare a fiecarui produs/program e-learning din cadrul Siteului, precum și a detaliilor referitoare la Persoanele cărora se adresează existente pe Site, și se angajează ca în cazul în care are nevoie de clarificări/detalii suplimentare privind aceste aspecte (măsura în care cursul/cursurile corespund nevoilor acestuia, caracteristicile Produsului/Produselor si destinatarii acestuia) sa le solicite Furnizorului prin solicitarea de informații suplimentare anterior plasării Comenzii, care pot fi obținute prin formularul de contact din pagina de contact a site-ului. În toate cazurile, Clientul este responsabil de alegerea cursului/cursurilor, ca și de interpretarea informațiilor pe care le obține prin intermediul Site-ului, al Platformei Profiduciaria, al Continutului acestora, sau în urma cererii de informații suplimentare puse la dispoziție de Profiduciaria, precum si a sfaturilor pe care le deduce sau obține prin intermediul acestora. Clientul înțelege și acceptă faptul că toate acestea reprezintă un ajutor în luarea deciziei sale privind alegerea Produsului/Produselor, dar că acestea nu se substituie sfatului acordat de un specialist în materia relevantă. Profiduciaria nu își asuma nicio raspundere în ceea ce privește suportarea prejudiciului direct sau indirect rezultat din utilizarea Produselor.

15.3. Furnizorul va depune eforturi rezonabile ca pe durata Contractului la Distanță, accesul la cursuri să fie neîntrerupt, oferit la timp, iar eventualele erori, corectate în cel mai scurt timp posibil.

15.4. Informațiile incluse în Profiduciaria.ro sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Furnizorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Furnizorului la adresa [email protected], pentru a putea fi luate măsurile legale necesare, dacă este cazul.

15.5. Societatea, în calitate de organizator al Campaniilor Promoționale, nu își asumă răspunderea pentru pierderea codului sau utilizările neautorizate ale voucherului Campaniei Promoționale în cauză și, nu este responsabilă pentru voucherele falsificate. În cazul utilizării neautorizate a voucherului sau in cazul utilizarii de vouchere falsificate, Profiduciaria își rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat la achiziție si de a pretinde de la Utilizator/Cursant ori de a scădea valoarea acestuia. din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform prezentelor Termeni și Condiții , a unui produs participant în Campania Promoțională respectivă.

15.6. Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar Profiduciaria.ro nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

15.7. Profiduciaria nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor Termeni şi Condiții Profiduciaria.ro de catre Utilizator/Client/Cursant.

15.8. Societatea nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a: (i) nefuncționării www.profiduciaria.ro sau a Platformei Profiduciaria pentru motive independente de Furnizor, precum şi (ii) pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe www.profiduciaria.ro, (iii) atacurile unor virusi, atacuri cibernetice de tipul DoS („denial of service”, in romana: „blocarea serviciului”) sau atacul cu si prin alte instrumente daunatoare din punct de vedere informatic, care pot afecta echipamentul de lucru, programele pentru calculator, datele sau orice alt material, aflate în legătură sau în urma folosirii Site-ului sau descarcarii continutului de pe Site sau provenind de la un link la care Site-ul face trimitere.

15.9. În fiecare caz privind stabilirea răspunderii Furnizorului, a angajaților săi, a reprezentanților autorizați și/sau a împuterniciților săi, răspunderea față de Utilizator/Cursant, indiferent de temeiul său juridic, este limitată la valoarea Prețului din Contractul la Distanţă.

15.10. Furnizorul nu este responsabil de operațiunile de plată online realizate prin intermediul Procesatorului de Plăți sau al altor terți, acestia fiind raspunzatori pentru orice erori aparute in procesul de plata, precum si de corectitudinea si siguranta Tranzacțiilor realizate.

15.11. In masura permisa de lege, excludem toate garantiile, declaratiile si raspunderea fie expresa, fie implicita care ar putea reveni Societatii cu privire la Produse si la Site si utilizarea lui.

16. FORŢA MAJORĂ

16.1. Niciuna din părţile Contractului la Distanță nu răspunde de neexecutarea la termen – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului la Distanță, daca neexecutarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră. În sensul prezentului articol, forța majoră reprezintă un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, care nu se datorează intenției sau culpei acestora, intervenit după intrarea în vigoare a Contractului la Distanță și care împiedică părţile contractante să-şi execute, total sau parțial, obligațiile asumate. Sunt considerate asemenea evenimente conflictele armate, mișcările sociale, incendiile, inundațiile sau orice alte calamități naturale sau restricții apărute ca urmare a unei carantine sau a unui embargo, enumerarea neavând un caracter limitativ, ci enunțiativ. Conflictele de muncă nu reprezintă forță majoră. Nu este considerat caz de forță majoră un eveniment asemănător celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor oricăreia dintre părți.

16.2. Partea care invocă evenimentul de forță majoră este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii evenimentului şi să furnizeze înăuntrul acestui termen dovezi necesare în acest sens. De asemenea, partea care a invocat forță majoră este obligată să informeze cealaltă parte cu privire la încetarea cazului de forță majoră. În situația în care nu se face notificarea, partea care invocă apariția evenimentului de forță majoră va răspunde pentru toate prejudiciile ivite ca urmare a omisiunii notificării cu privire la producerea/încetarea cazului de forță majora.
16.3. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data producerii lui, respectivul eveniment de forță majoră nu încetează, fiecare parte a Contractului la Distanță va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului la Distanță, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

17. ÎNCETAREA CONTRACTULUI LA DISTANȚĂ

17.1. Prezentul Contractul la Distanță va putea înceta prin rezoluțiunea sa de către Profiduciaria în cazul în care Utilizatorul/ Cursantul nu își respectă obligațiile derivând din acesta.

17.2. Utilizatorul/Cursantul va putea beneficia de Produsul/Produsele obiect al Contractului la Distanță, sub rezerva respectării termenilor acestuia, precum și a tuturor dispozițiilor legale și reglementare aplicabile.

17.3. Rezoluțiunea Contractului la Distanță va deveni efectivă la momentul comunicării de către Profiduciaria a notificării de rezoluțiune a acestuia.
Profiduciaria poate, la discreția sa, să suspende accesul la Produse și să rezilieze

Contractul la Distanță de plin drept, imediat și fără intervenția instanței de judecată în cazul în care:

a) Utlizatorul/Cursantul nu achita Prețul Produsului/Produselor ce fac obiectul Comenzii;
b) Utilizatorul/Cursantul afectează în orice fel integritatea Site-ului sau a Platformei Profiduciaria sau serviciile furnizate de Profiduciaria.

18. LEGEA APLICABILĂ. SOLUŢIONAREA DISPUTELOR

18.1. Contractul la Distanță va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română.

18.2. Părţile Contractului la Distanță vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută decurgând din încheierea şi executarea Contractului la Distanță. Utilizatorul/Cursantul va primi punctul de vedere/răspunsul Furnizorului în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării scrise transmise prin poștă sau email la oricare din coordonatele din secțiunea Contact.

18.3. În cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente din România, fără ca prin aceasta să se restrângă dreptul Utilizatorului/i/Cursantului consumator de a recurge la modalitatea alternativă de soluționare a disputelor, prin accesarea portalurilor http://ec.europa.eu/consumers/odr/ şi/sau www.anpc.ro.

Ultima dată a actualizării: 31.03.2023