Politica de confidențialitate

TERMENII ȘI CONDIȚIILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

În baza prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în cele ce urmează „Regulamentul GDPR”), PRO FIDUCIARIA S.R.L. („Societatea”), în calitate de Operator, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în realizarea scopurilor specificate în prezenta Politică de Confidențialitate.

Compania noastră se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră.

Cine suntem noi?

PRO FIDUCIARIA S.R.L., cu sediul în Calea Moșilor, nr. 217A, bloc C1, etaj 4, ap. 34, sector 2, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/4272/2011, având CUI: RO28311287

Definiții

● Date cu caracter personal – orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
● Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
● Persoană vizată – o persoană fizică identificată sua identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.
● Operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.
● Copil – o persoană fizică care are vârsta sub 18 ani.
● Noi / noi (cu majuscule sau nu)
● Termenii „persoană împuternicită” și „încălcare a securității datelor cu caracter personal” vor avea același înțeles ca în Regulamentul GDPR.

Principii de protecție a datelor

Ne angajăm să respectăm următoarele principii legate de prelucrarea datelor:

● Prelucrarea este legală, echitabilă, transparentă. Activitățile noastre de prelucrare se bazeaza pe temeiuri legale. Dacă dorești mai multe informații cu privire la legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal, poți afla aici, in articolul 6 GDPR
● Întotdeauna luăm în considerare drepturile dumneavoastră înainte de a prelucra datele cu caracter personal. ( citește Capitolul III GDPR )
● Vă vom furniza informații cu privire la Procesare la cerere.
● Prelucrarea este limitată numai la scopurile prelucrării.
● Activitățile noastre de prelucrare servesc scopului pentru care au fost colectate datele cu caracter personal.
● Prelucrarea se face cu date minime. Adunăm și procesăm doar cantitatea minimă de date cu caracter personal necesară pentru orice scop.
● Prelucrarea este limitată cu o perioadă de timp. Nu vom stoca datele dvs. personale mai mult decât este necesar.
● Vom face tot posibilul pentru a asigura exactitatea datelor.
● Vom face tot posibilul pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor.

Ce acoperă Politica noastra de confidențialitate?

Prezenta Politică descrie modalitatea în care vom colecta și prelucra datele personale ale utilizatorilor website-ului nostru și se aplică tuturor datelor personale colectate pe website-ul nostru, precum și tuturor datelor personale pe care le colectam prin e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare prin care aceste date vor fi prelucrate, după caz.

Cu excepția situației în care Societatea vă informează expres cu privire la alte scopuri și condiții particulare aplicabile într-o situație anume (prin intermediul informațiilor, formularelor și documentelor puse la dispoziție, sau a clauzelor contractuale redactate în vederea inițierii raporturilor juridice de pregătire profesională, după caz), vă aducem la cunoștință prin prezenta că, prin oferirea de date cu caracter personal prin intermediul formularelor sau altor documente subsecvente, disponibile în cadrul unei relații cu Societatea, sau în legătură cu procesarea cererii dumneavoastră/executarea contractului de servicii, sunteți informat prin cu privire la scopurile și condițiile prelucrării datelor personale și că datele urmează să fie prelucrate de către Societate, în condițiile menționate în prezenta Politică.

Atât în momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, cât și în timpul prelucrării în sine, Societatea va acționa cu diligență și va aplica toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta și dovedi în orice moment ca datele cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

1. Politica produce efecte de la data publicării, respectiv de la data actualizării, prin afișare pe website
2. Politica noastră de se aplică utilizării website-ului www.profiduciaria.ro
3. Prezenta Politica are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate in scopul accesarii webste-ului nostru, dispozitive de tip smartphone, tableta, laptop etc.

Drepturile persoanei vizate

Persoana vizată are următoarele drepturi:

1. Dreptul la informații – ceea ce înseamnă că aveți dreptul să știți dacă datele dvs. personale sunt procesate; ce date sunt colectate, de unde sunt obținute și de ce și de cine sunt prelucrate.
2. Dreptul de acces – ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a accesa datele colectate de la / despre dvs. Aceasta include dreptul dvs. de a solicita și de a obține o copie a datelor dvs. personale colectate.
3. Dreptul la rectificare – ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dvs. personale care sunt inexacte sau incomplete.
4. Dreptul la ștergere – ceea ce înseamnă că, în anumite circumstanțe, puteți solicita ștergerea datelor dvs. personale din evidența noastră.
5. Dreptul de a restricționa prelucrarea – adică acolo unde se aplică anumite condiții, aveți dreptul de a restricționa Prelucrarea datelor dvs. personale.
6. Dreptul de a vă opune prelucrării – ceea ce înseamnă că, în anumite cazuri, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale, de exemplu, în cazul marketingului direct.
7. Dreptul de a vă opune prelucrării automate – ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a vă opune prelucrării automate, inclusiv profilarea; și să nu fiti supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Acest drept îl puteți exercita ori de câte ori există un rezultat al profilării care produce efecte juridice care vă afectează sau vă afectează în mod semnificativ.
8. Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a obține datele dvs. personale într-un format care poate fi citit de mașină sau, dacă este posibil, ca transfer direct de la un procesor la altul.
9. Dreptul pentru ajutorul autorității de supraveghere – ceea ce înseamnă că aveți dreptul la ajutorul unei autorități de supraveghere și dreptul la alte căi de atac legale, cum ar fi solicitarea despăgubirilor.
10. Dreptul de a retrage consimțământul – aveți dreptul de a retrage orice consimțământ dat pentru Prelucrarea datelor dvs. personale, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe bază consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Datele pe care le colectăm

Informații pe care ni le-ați furnizat

Datele pe care le putem prelucra pot fi adresa dvs. de e-mail, nume și prenume, adresa de facturare, adresa de domiciliu, adresa profesională, CNP, număr de telefon, date bancare, date din diplomele de studii (e.g. diploma de bacalaureat), date incluse în tabelul de înscriere pe platforma IFS etc. Salvăm informațiile pe care ni le-ați furnizat atunci când adăugați un comentariu sau desfășurați alte activități pe website. Aceste informații includ, de exemplu, numele, prenumele și adresa de e-mail.
Pentru anumite categorii de persoane vizate, prelucrăm datele pe baza unui acord de prelucrare a datelor, în calitate de persoană împuternicită, pentru oferirea unor servicii precum: crearea contului candidatului in platforma de examinare ISF, completare chestionare sau diferite teste în urma cursurilor propuse de Operator.

Informații colectate automat despre dvs.

Aceasta include informații stocate automat de cookie-uri și alte instrumente de sesiune. De exemplu, informațiile despre coșul de cumpărături, adresa IP, preferințe, dispozitiv utilizat, sistem operare, browser, cuvinte cheie căutate de utilizator conform intereselor sale, istoricul dvs. de cumpărături (dacă există) etc. Aceste informații sunt utilizate pentru a vă îmbunătăți experiența clienților. Când utilizați serviciile noastre sau vă uitați la conținutul site-ului nostru web, activitățile dvs. pot fi înregistrate. Puteți seta browserul dumneavoastră să refuze o parte sau toate cookies-urile. În cazul în care veți dezactiva sau refuza cookies-urile, vă rugam sa aveți în vedere că anumite părți/funcționalități din website vor fi inaccesibile sau nu vor funcționa la parametri normali.

Informații de la partenerii noștri

Adunăm informații de la partenerii noștri de încredere, cu confirmarea faptului că aceștia au temeiuri legale pentru a ne împărtăși aceste informații. Acestea sunt fie informații pe care le-ați furnizat în mod direct, fie le-au adunat despre dvs. din alte motive legale sau surse. Lista partenerilor noștri include, dar nu este limitată la : Bright Future Project SRL, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) Și Institutul de Studii Financiare (ISF), Mailchimp.com.

Informații disponibile publicului

S-ar putea să adunăm informații despre dvs. care sunt disponibile în mod public.

Cum utilizăm datele dvs. personale

Datele cu caracter personal transmise prin intermediul acestui website și datele personale pe care le-am colectat de la dvs. sau de la terți sau din surse publice vor fi utilizate în scopurile specificate în această politică de confidențialitate. Prin completarea datelor dumneavoastră în formularele din website (înregistrare utilizator) sau a documentelor specifice pentru cursurile de formare profesională (de ex. cerere de înscriere la curs, cerere de examinare sau prin primirea prin corespondență electronică sunteți de acord și ați înțeles că prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societatea este indispensabilă prestării serviciilor alese, cu respectarea legislației în vigoare. De asemenea, prin completarea formularului vă dați acordul în mod liber și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate si prelucrate de către Societate și colaboratorii/împuterniciții acestuia, pentru desfășurarea și/sau derularea de activități cum ar fi dar fără a se limita la, activități comerciale privind prestarea servicilori, furnizarea sau accesul la cursuri online, teste, în legătură cu o obligație legală a Societății pentru marketing și personalizarea serviciilor oferite. Scopurile generale de prelucrare a datelor se circumscriu activităților de prestare a serviciilor, furnizarea sau accesul la cursurile online, teste, emiterea diplomelor/ certificatelor de absolvire, după caz, completarea formularelor specifice și a raportărilor aferente activității derulate, publicitate online, satisfacția clientului, efectuarea de cercetări și/sau statistici sau în legătură cu o obligație legală sau contractuala a Societății rezultată din lege sau din alt temei.

În general, prelucrarea este relaționată de îndeplinirea obligațiilor legale privind transmiterea de date către partenerii/instituțiile acreditate pentru oferirea cursurilor, precum și către alte autorități si/sau instituții, agenții sau alte organisme publice, în cazul cărora se impune divulgarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale aplicabile serviciilor prestate. De asemenea, prelucrarea datelor va fi efectuată pentru gestiunea contabilă, administrativă și economico-financiară, în vederea organizarii și conducerii contabilității financiare și gestionarii clienților și a serviciilor contractate, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Societatii privind arhivarea documentelor și informațiilor.

În funcție de context, folosim datele dvs. personale pentru următoarele scopuri:

● A vă oferi serviciile noastre. Aceasta include, de exemplu, înregistrarea contului dvs.;
● A vă oferi serviciile pe care le-ați solicitat;
● A vă furniza articole promoționale la cererea dvs. și comunicarea cu dvs. în legătură cu aceste produse și servicii;
● A comunica și interacționa cu dvs;
● A vă notifica despre modificările aduse oricăror servicii.
● A îmbunătăți experiența clienților;
● A îndeplini o obligație prevăzută de lege sau contract.

Utilizăm datele dvs. personale din motive legitime și / sau cu acordul dvs.

În baza încheierii unui contract sau a îndeplinirii obligațiilor contractuale, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

● pentru a vă identifica;
● pentru a vă oferi un serviciu;
● pentru a interacționa fie pentru vânzări, fie pentru facturare sau pentru furnizarea serviciului.

În temeiul interesului legitim, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

● să administrăm și să analizăm baza noastră de clienți (comportamentul de cumpărare și istoricul)
● pentru a îmbunătăți calitatea, varietatea și disponibilitatea produselor / serviciilor oferite / furnizate;
● pentru a ne asigura ca pagina web este relevantă pentru nevoile dumneavoastră și pentru analiza utilizării și a calității paginii web în scopul îmbunătățirii experienței utilizatorului și oferirea unui serviciu de calitate superioară,

Atâta timp cât nu ne-ați informat altfel, considerăm că este interesul nostru legitim să vă oferim produse / servicii similare sau identice cu istoricul achizițiilor / comportamentul dvs. de navigare.

Cu acordul dvs., prelucrăm datele dvs. personale în următoarele scopuri:

● pentru a vă trimite buletine informative/newslettere și oferte de campanie (de la noi și / sau partenerii noștri atent selectați);
● să vă trimitem oferte personalizate * (de la noi și / sau partenerii noștri atent selectați);
● în alte scopuri, conform consimțământului exprimat;

Procesăm datele dvs. personale pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg din lege și / sau pentru a utiliza datele dvs. personale pentru opțiunile prevăzute de lege. Ne rezervăm dreptul de a anonimiza datele personale colectate și de a utiliza astfel de date. Vom folosi date care nu intră în sfera de aplicare a acestei politici numai atunci când sunt anonimizate. Vă salvăm informațiile de facturare și alte informații colectate despre dvs. atât timp cât este necesar în scopuri contabile sau alte obligații care decurg din lege, dar nu mai mult de 10 ani.

Este posibil să prelucrăm datele dvs. personale în scopuri suplimentare care nu sunt menționate aici, dar sunt compatibile cu scopul inițial pentru care au fost colectate datele. Pentru a face acest lucru, ne vom asigura că:

● legătura dintre scopuri, context și natura datelor cu caracter personal este adecvată pentru prelucrări ulterioare;
● procesarea ulterioară nu vă va afecta interesele și
● exista o garanție adecvată pentru prelucrare.Vă vom informa cu privire la orice procesare și scopuri suplimentare.

Cine poate accesa datele dvs. Personale?

De regulă, nu împărtășim datele dvs. personale cu alte entități entități. Cu toate acestea, dacă în măsura în care este în interesul dumneavoastră și numai daca acest lucru devine necesar, datele personale despre dvs. sunt, în unele cazuri, furnizate partenerilor noștri de încredere, fie pentru a face posibilă furnizarea serviciului către dvs., fie pentru a vă îmbunătăți experiența clienților. Este posibil să tarnsmitem datele dumneavoastră către companii cu care Societatea se află în relații de parteneriat, în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează ca aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare. În acest sens, dezvăluim datele dumneavoastră cu următoarele categorii de terți:

Partenerii noștri de procesare:

● Google Analytics pentru analiza traficului de pe website- adresele IP sunt anonimizate, Platforma e-learning, site-ul web Pro Fiduciaria.
● companiile care ne furnizează produse și servicii (împuterniciți), cum ar fi:

(i) furnizorii și suportul sistemelor tehnologiei informației, inclusiv arhivarea e-mailurilor, furnizorii de telecomunicații, serviciile de back-up și recuperare în caz de catastrofe și serviciile de securitate cibernetică.
(ii) companiile implicate în funcționarea site-ului nostru web.
(iii) integratorul de plăți.

● alte părți, cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, și alți consultanți externi, a căror activitate implică necesitatea cunoașterii acestor date sau acolo unde legea ne obligă să facem aceasta dezvăluire.

Terțe părți conectate:

● Colaborăm numai cu parteneri de procesare care sunt capabili să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor dvs. personale. Dezvăluim Datele dvs. cu caracter personal unor terțe părți sau unor funcționari publici atunci când suntem obligați legal să facem acest lucru. Am putea dezvălui datele dvs. personale unor terțe părți dacă ați consimțit la acestea sau dacă există alte motive legale pentru aceasta.
● Colectarea acestor date se face doar cu acordul dumneavoastră și în scopul punerii în aplicare a Normelor privind privind Pregătirea profesională a persoanelor care lucrează în domeniul distribuției produselor de asigurare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Orice terțe părți către care dezvăluim informațiile tale personale în conformitate cu cele de mai sus sunt limitate (prin lege și prin contract) in capacitatea lor de a utiliza informațiile dumneavoastra doar în scopurile specific identificate de noi.

Datele dumneavoastră vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopul prelucrării lor în conformitate cu interesele legitime și prevederile legale aplicabile.

Cum vă securizăm datele?

● Facem tot posibilul pentru a vă păstra datele personale în siguranță.
● Folosim protocoale sigure pentru comunicare și transfer de date (cum ar fi HTTPS).
● Folosim anonimizarea și pseudonimizarea acolo unde este cazul.
● Accesul la partea de backend a websitului este efectuata prin intermediul two factor authentication 2fa
● Ne monitorizăm sistemele pentru eventuale vulnerabilități și atacuri.
● Accesul la datele cu caracter personal este executat numai de personal instruit
● Am implementat măsuri împotriva atacurilor de tip brute force pe website

Chiar dacă încercăm tot posibilul, nu putem garanta securitatea informațiilor. Cu toate acestea, ne angajăm să informăm autoritățile competente cu privire la încălcarea securității datelor. De asemenea, vă vom notifica dacă există o amenințare la adresa drepturilor sau intereselor dumneavoastră.

Vom face tot ce putem în mod rezonabil pentru a preveni încălcările de securitate și pentru a asista autoritățile în caz de încălcare.

Dacă aveți un cont la noi, rețineți că trebuie să vă păstrați numele de utilizator și parola în condiții de securitate și confidențialitate.

Societatea va depune toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri de securitate adecvate, în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

Vom desfășura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate în vederea asigurării faptului că datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt păstrate mai mult timp decât sunt efectiv necesare.

Copiii

Serviciile noastre nu se adresează copiilor sub vârsta de 18 ani.

Informatii de contact

Vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, tel.:+40.318.059.211 / +40.318.059.212, e-mail: [email protected].

Modificări la această politică de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica daceastă Politică de confidențialitate după cum va fi necesar pentru a reflecta modificările în legislație, în practicile noastre de preluare și utilizare a datelor personale, în caracteristicile website-ului sau în progresele tehnologice. În cazul în care aducem modificări ce afectează modul nostru dtaree preluare sau utilizare a datelor personale, acele modificări vor fi publicate și disponibile pe website, iar data intrării modificării și intrării în vigoare va fi indicată. Prin urmare, Politica de confidențialitate trebuie consultată periodic pentru a fi la curent cu ultimele politici și practici.

Dacă aveti întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal, sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la [email protected] sau numarul de tel. 031 437 8315.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau asupra lor au intervenit modificari (de ex.: schimbarea numelui ca urmare a căsătoriei, schimbarea domiciliului), vă rugam să ne informați cât mai curând posibil.

Politica noastră în formă inițială este publicată la data de 15.09.2022