Programe și cursuri

Redobândirea dreptului
de a profesa

245,00 lei

Scopul acestui program este redobândirea dreptului de a profesa în domeniul distribuției de asigurări pentru cei cărora le-a expirat valabilitatea certificatului de absolvire deținut.

Detalii privind Metodologia de certificare a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări le gasiti la adresa: https://www.isf.ro/ro/certificare-distribuitor-asigurari-sisau-reasigurari.

Caracteristicile programului

Tuturor celor care nu au obținut certificatul de absolvire a pregătirii profesionale continue până la data la care a expirat certificatul de absolvire deținut.

Celor cărora le-a expirat certificarea deținută datorită neîncărcării sau neaprobării creditelor anuale obligatorii

Redobândirea dreptului de a profesa în domeniul distribuției de asigurări se realizează în maximum 6 luni de la data la care a expirat certificatul de absolvire deținut.

Îți oferim acces la program timp de 6 luni din momentul achiziției. După expirarea valabilității programului, programul devine inactiv.

Finalizarea programului se realizează respectând cumulativ cerințele: parcurgerea integrală a conținutului de curs și efectuarea celor 15 ore de pregătire profesională.

La finalizarea programului se emite Documentul care atestă parcurgerea și finalizarea programului de pregătire profesională continua, în vederea redobândirii dreptului de a profesa. Acest document este necesar înscrierii la noul examen de pregătire profesională continuă.

Nu știi dacă te încadrezi la acest program? Ai nevoie de mai multe detalii și nu ai găsit răspunsul în întrebări frecvente?

Care este tematica și structura programului?

Programul este structurat în 7 capitole ce urmăresc Sinteza Manualului Distribuitorului in Asigurări. Fiecare capitol urmărește formarea și dezvoltarea de competențe specifice domeniului distribuției de asigurări și/sau reasigurări.

Capitolul 1 – Principii ale activității de asigurare și/sau reasigurare vizează dezvoltarea competenței de a înțelege caracteristicile pieței de asigurări și modul de funcționare a acesteia.

Afișează tot

Capitolul 2  – Principii juridice în distribuţia produselor de asigurare și/sau reasigurare  – informează cu privire la tipurile de contracte reglementate, mijlocele electronice de încheiere acestora, gestionarea datelor cu caracter personal si conformitatea.

Capitolul 3 – Etica în asigurări urmărește însușirea informațiilor specifice conduitei și eticii profesionale în domeniul distribuției în asigurări și/sau reasigurări și formarea competenței de a respecta și aplica cerințele de etică și deontologie în activitatea desfășurată pentru distribuția produselor de asigurare și/sau reasigurare.

Capitolul 4 – Asigurări de viață – are în vedere dezvoltarea competenței de a analiza și compara tipurile de produse de asigurare de viață

Capitolul 5 – Asigurări generale – urmărește însușirea noțiunilor privind clasificarea, analizarea si identificarea elementelor specifice diferitelor tipuri de asigurări.

Capitolul 6 – Asigurări de sănătate și accidente – își propune însușirea caracteristicilor asigurarilor de sănătate și accident și identificarea principalelor riscuri asigurate.

Capitolul 7 – Managementul relației distribuitorului în asigurări cu clienții săi – oferă noțiuni fundamentale privind clienții distribuitorului în asigurări și urmărește dezvoltarea competenței de a înțelege și comunica eficient cu toate părțile implicate în procesul de distribuție a produselor de asigurare.

Afișează mai puțin

Beneficiile Programului de Redobândirea Dreptului de a Profesa

Cursanții au mai cumpărat

Redobândirea Dreptului de a Profesa
245,00 lei