Programe și cursuri

Programe de Pregătire Profesională Continuă Credite Anuale

Prin Programele de Pregătire Profesională Continuă se urmărește actualizarea, dezvoltarea și consolidarea competențelor, precum și acumularea de noi cunoștințe în domeniul distribuției de asigurări și/sau reasigurări.

Atenție!!! Conform normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2021 privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări şi/sau reasigurări, la Articolul 5, alin (1) se prevede că programul de pregătire profesională continuă parcurs în fiecare an calendaristic însumează cel puţin 15 credite de pregătire profesională, echivalentul a 15 ore, iar modulele de pregătire profesională sunt configurate pe teme care, în situaţia în care nu intervin evenimente legislative, NU se pot repeta mai devreme de 2 ani.

Pentru a respecta norma ASF, asigură-te că programul pe care îl alegi acum nu are aceleași coduri cu programele alese anterior. (Exemplu: Programul de credite ales in anul 2022, nu poate fi reluat in anii: 2023 si 2024)

Dacă este prima dată când urmezi un program de Credite Anuale, poți alege oricare dintre variante.

Asigură-te că în contul tău din platforma ISF este bifat PRO FIDUCIARIA ca furnizor. Fără acest pas esențial, noi nu vom putea încărca documentul de finalizare și îți pierzi statutul de distribuitor autorizat la actualizarea datelor din Registrul intermediarilor secundari (RIS) efectuat în luna ianuarie a fiecărui an.

Detalii privind Metodologia de certificare a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări le găsești la adresa: https://www.isf.ro/ro/certificare-distribuitor-asigurari-sisau-reasigurari.

Tipuri de programe

Susținem dezvoltarea profesională a tuturor distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări și oferim programe variate de training online. Descoperă detaliile programelor Pro Fiduciaria și înscrie-te la programul dorit!

Care sunt obiectivele
programului Credite Anuale?

Urmărim dezvoltarea și actualizarea cunoștințelor și abilităților distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări în acord cu cerințele privind cunoștințele și competențele profesionale prevăzute în anexa la Legea nr. 236/ 2018, cu completările ulterioare, și în profilul ocupațional specific, precum și alte aspecte care conduc la asigurarea nivelului adecvat de performanță, corespunzător atât rolului pe care îl îndeplinești cât și al pieței de asigurări.

Caracteristicile programului

Tuturor persoanelor care dețin un certificat de absolvire în vigoare, cu excepția persoanelor care au obținut certificatul de pregătire profesională inițială în anul curent.

Pro Fiduciaria a elaborat programe e-learning cu o durată de cel puțin 15 ore de pregătire profesională, echivalentul a 15 credite de pregătire profesională continuă.

Documentul privind raportarea și evidența pregătirii profesionale continue, prin care se atestă parcurgerea anuală a celor 15 ore de pregătire profesională continuă obligatorie, echivalentul a 15 credite.

În maxim 10 zile de la finalizarea programului vom realiza înregistarea creditelor la ISF și îți vom pune în coș factura proformă ISF. Pentru validarea creditelor anuale este obligatorie plata facturii!

Beneficiile Programelor Acumulare Credite dezvoltate de Pro Fiduciaria