FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Acorduri

PROGRAMUL PRINCIPII ALE ACTIVITĂȚII DE ASIGURARE ȘI/SAU REASIGURARE. PRODUSE DE ASIGURĂRI GENERALE. METODE DE COMUNICARE

Cod ISF Nr. 032_ 1649676404_PPC_IA
15 credite

INVESTIȚIE

135 lei 190 lei (prețul NU include TVA)

Scopul programului

+ Scopul programului este dezvoltarea cunoștințelor specifice activității de asigurare și/sau reasigurare, produselor de asigurări generale precum și dezvoltarea abilităților de comunicare în acord cu competențele profesionale.

 

Care este tematica acestui program?

+ Programul este structurat în 3 module de învățare, fiecare modul tratând:

  • Modulul I – Principii ale activității de asigurare și/sau reasigurare – Riscul și Asigurarea vizează dezvoltarea competenței de a înțelege caracteristicile pieței de asigurări și modul de funcționare a acesteia.
  • Modulul al II-leaProduse de asigurări generale. Asigurări auto. Asigurări de bunuri vizează dezvoltarea competenței de a analiza și compara tipurile de produse de asigurare generale.
  • Modulul al III-leaMetode și tipuri de comunicare eficientă vizează dezvoltarea competenței de a comunica eficient cu toate părțile implicate în procesul de distribuție al produselor de asigurare.

+ Fiecare modul al programului tratează temele menționate într-o suită de cursuri e-Learning, pe care le vei putea parcurge progresiv. Secvențele de învățare sunt concepute pentru a-ți prezenta informațiile teoretice pornind de la simplu la complex și conțin momente de fixare și evaluare a cunoștințelor.

 

Cui se adresează programul Asigurări de viață?

+ Programul Principii ale activității de asigurare și/sau reasigurare. Produse de asigurări generale. Metode de comunicare se adresează tuturor persoanelor care desfășoară activitate de distribuție de asigurări, conform Anexei 1 – Categorii de distribuitori în asigurări și/sau reasigurări cărora li se aplică prevederile privind pregătirea profesională, din Norma ASF nr. 23/2021 privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări.

 

Ce vei obține parcurgând programul?

+ Fiecare cursant are posibilitatea ca la finalizarea cu succes a programului să obțină Documentul care atestă 15 credite din planul de pregătire profesională continuă.


NOTE:

+   Investiția nu include taxa ISF pentru validarea si înregistrarea creditelor pentru pregătirea profesională continuă.
+   Parcurgerea integrală a tuturor resurselor din fiecare secțiune (teoretică și practică) în timpul minim prevăzut de Norma ASF (15 de ore) permite obținerea celor 20 credite;
+   Pentru înscrierea grupurilor mari contactați-ne pentru o ofertă personalizată.

© 2021 ProFiduciaria. Toate drepturile rezervate

Termeni și condiții | Politica cookies | Prelucrarea datelor personale