FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Acorduri

PROGRAMUL SATISFACȚIA ȘI FIDELIZAREA CLIENȚILOR. ASIGURAREA DE TIP UNIT-LINKED.

Cod ISF Nr. 032_1649166947_PPC_IA
15 credite

INVESTIȚIE

155 lei 190 lei (prețul nu include TVA)

Scopul programului

Scopul programului este dezvoltarea și actualizarea cunoștințelor specifice asigurării de tip Unit-Linked, precum și dezvoltarea abilităților de interacționare cu clienții, cu scopul de a-i satisface și fideliza pentru a vinde mai mult și a păstra clienții mulțumiți.

 

Care este tematica acestui program?

Programul este structurat în 2 module de învățare, fiecare modul tratând:

  • Modulul I – Creșterea gradului de satisfacție și fidelizarea clienților – Vizează dezvoltarea competenței de a gestiona contractele de asigurare și de a acorda asistență clientului (pe toată durata contractului de asigurare, inclusiv în ceea ce privește cererile de despăgubire, la solicitarea clientului).
  • Modulul al II-lea – Asigurarea de tip unit-linked – Vizează dezvoltarea competenței de a analiza și compara produsele de investiții bazate pe asigurări.

+ Fiecare modul al programului tratează temele menționate într-o suită de cursuri e-Learning, pe care le vei putea parcurge progresiv. Secvențele de învățare sunt concepute pentru a-ți prezenta informațiile teoretice pornind de la simplu la complex și conțin momente de fixare și evaluare a cunoștințelor.

 

Cui se adresează programul Asigurări de viață?

Programul se adresează tuturor persoanelor care desfăşoară activitate de distribuţie de asigurări, conform Anexei 1 – Categorii de distribuitori în asigurări și/sau reasigurări cărora li se aplică prevederile privind pregătirea profesională, din Norma ASF nr. 23/2021 privind pregătirea profesională  a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări.

 

Ce vei obține parcurgând programul?

+ Fiecare cursant are posibilitatea ca la finalizarea cu succes a acestui program să obțină Documentul care atestă 15 credite din planul de pregătire profesională continuă.


NOTE:

+   Investiția nu include taxa ISF pentru validarea si înregistrarea creditelor pentru pregătirea profesională continuă.
+   Parcurgerea integrală a tuturor resurselor din fiecare secțiune (teoretică și practică) în timpul minim prevăzut de Norma ASF (15 de ore) permite obținerea celor 20 credite;
+   Pentru înscrierea grupurilor mari contactați-ne pentru o ofertă personalizată.

© 2021 ProFiduciaria. Toate drepturile rezervate

Termeni și condiții | Politica cookies | Prelucrarea datelor personale