Cursul General de Drept în Asigurari

Cui se adreseaza

Cursul General de Drept în Asigurari este un program ce se adreseaza juristilor si tuturor persoanelor interesate de legislatia aferenta acestui domeniu de activitate.

Cursul prezinta cadrul legislativ în baza caruia îsi defasoara activitatea industria asigurarilor.

Beneficii

La finalul cursului participantii vor:

 • deprinde corect limbajul tehnic folosit în activitatea juridica legata explicit de activitatea de asigurare;
 • întelege conceptele juridice care stau la baza derularii activitatii în industria asigurarilor;
 • sti raporturile juridice in dreptul asigurarilor, participantii la activitatea de asigurare, organizarea si functionarea societatilor de asigurare si reasigurare, supravegherea activitatii de asigurare, contractul de asigurare, contractul de asigurare cu tertii;
 • putea accesa informatiile necesare în activitatea juridica din activitatea curenta;

Continut

 • Legea 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarii (obiectul legii si întelesul unor termeni si a unor categorii de asigurare astfel cum sunt definite de lege; organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere de Asigurarilor; autorizarea asiguratorilor / intermediarilor în asigurari; activitatea asiguratorilor; activitatea intermediarilor în asigurari si reasigurari, sanctiuni prevazute, etc.);
 • Normele CSA incidente în materie;
 • Legea 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania;
 • Noul Cod Civil;
 • Reglementari juridice incidente domeniului asigurarilor (Legea 31/1990 privind societatile comerciale, Legea 26/1990 privind registrul comertului, Legislatie fiscala primara cu incidenta asupra infiintarii, organizarii si functionarii societatilor din domeniul asigurarilor);
 • Legislatia de drept comun si cea speciala incidenta asigurarilor de persoane (accidentele de munca, boli profesionale, pensii private);
 • Legislatia interna si internationala incidenta reglementarii daunelor în asigurarile obligatorii de raspundere civila pentru daunele produse tertilor din accidente de autovehicul;
 • Legislatie în domeniul protectiei consumatorului în asigurari.

Metode de training folosite

 • Prezentare si discutii de grup
 • Prezentare studii de caz

 

Detalii

Durata: 2 zile

Program: 9.00 - 17.00

Perioada:

Participanti: 12 - 20

Sunt incluse:

• activitatea de training;

• manualul de curs;

• materialele de curs (fise de lucru, studii de caz, etc.);

• pauzele de cafea;

• eliberarea certificatului de participare.

Locatia: Bucuresti