Politica de confidențialitate - aplicația Întrebări asigurări

Această politică de confidențialitate descrie modul în care PRO FIDUCIARIA S.R.L., ( „Societatea”, „Pro FIDUCIARIA” sau „noi”) prelucrează datele personale și alte informații prin intermediul aplicației mobile („Serviciile noastre”). Această Politică de confidențialitate explică ce tipuri de informații colectăm, cum le folosim, practicile noastre de partajare și alegerile dumneavoastră.

Cine suntem noi

Pro FIDUCIARIA, persoana juridică română cu sediul în Calea Moșilor, nr. 217A, bloc C1, etaj 4, ap. 34, sector 2, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/4272/2011, identificator unic la nivel European ROONRC. J40/4272/2011, având cod unic de identificare RO28311287, este un operator de date în sensul acestei Politici de confidențialitate. Ne puteți contacta utilizând mecanismele identificate în secțiunea „Contactați-ne” de la sfârșitul acestei Politici de confidențialitate.

Ce informații colectăm

În general, colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Când vă înregistrați contul, vă solicităm să ne furnizați numele și prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon. În plus, atunci când achiziționați Serviciile noastre, colectăm detaliile de plată și facturare și înregistrăm informațiile necesare cu privire la comanda/contractul dumneavoastră în conformitate cu Termenii și condițiile de utilizare a aplicației. După caz, puteți alege să ne furnizați detalii suplimentare în profilul dumneavoastră personal odată ce vă creați un cont la noi.

În ce scopuri utilizăm datele dumneavoastră

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru prestarea Serviciilor noastre în beneficiul dumneavoastră

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru derularea relației cu dumneavoastră.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 • Crearea si administrarea contului in cadrul aplicației mobile, inclusiv furnizarea accesului la testul demo gratuit și sesiunea/sesiunile de examinare achiziționate;
 • Furnizarea Serviciilor noastre, inclusiv gestionarea, validarea și facturarea acestora;
 • Transmiterea oricăror notificări legate de activitatea dumneavoastră în aplicație, inclusiv cu privire la data de expirare a sesiunii/ sesiunilor de examinare achiziționate;
 • Soluționarea cererilor de orice natura referitoare la serviciile achiziționate;
 • Pentru scopurile impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă;
 • Pentru îmbunătățirea Serviciilor noastre

În funcție de context, putem comunica și interacționa cu dumneavoastră pentru:

 • Asigurarea unei bune experiențe și îmbunătățirea calității Serviciilor noastre;
 • Transmiterea de notificări despre modificările aduse oricăror servicii;
 • Menținerea și îmbunătățirea securității Serviciilor noastre;
 • Furnizarea unor răspunsuri la solicitările pe care le faceți cu privire la Serviciile noastre;
 • Pentru transmiterea unor comunicări de marketing

Conform preferințelor dumneavoastră vă vom putea transmite mesaje de marketing conținând informații generale și tematice, informații cu privire la servicii similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau campanii, informații referitoare la servicii față de care ați arătat interes să le achiziționați, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi sondaje de opinie/oferire de feedback, și putem afișa recomandări personalizate în aplicație. 

 • Pentru apărarea intereselor noastre legitime

După cum va fi aplicabil, pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • Implementarea măsurilor de protecție a aplicației și a utilizatorilor față de incidente de securitate;
 • Implementarea măsurilor de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile competente;
 • Aplicarea unor măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri;

Care este baza prelucrării

Procesăm datele cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg din lege și/sau pentru realizarea intereselor noastre legitime. Astfel, scopurile generale de prelucrare a datelor se circumscriu activităților de prestare a Serviciilor noastre, furnizarea sau accesul la teste, după caz, completarea formularelor specifice și a raportărilor aferente activității derulate, satisfacția clientului, efectuarea de statistici sau în legătură cu o obligație legală sau contractuala a Societății rezultată din lege sau din alt temei.

Prelucrarea datelor pentru scopurile indicate mai sus rămâne în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Societate și dumneavoastră. De asemenea, anumite prelucrări relaționate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă și pentru gestiunea contabilă, administrativă și economico-financiară, în vederea organizării și conducerii contabilității financiare și gestionarii clienților și a serviciilor contractate, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Societății privind arhivarea documentelor.

Cât timp stocăm datele dumneavoastră

Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp dețineți un cont în aplicație. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului, și vom putea da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Stocăm informații doar atât timp cât este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale sau legale sau orice alt scop permis pentru care le-am colectat, inclusiv pentru a detecta și preveni frauda sau incidentele de securitate. Când perioada de păstrare aplicabilă a expirat, luăm măsuri pentru a șterge definitiv informațiile, a le agrega sau a le anonimiza. De principiu, vă salvăm informațiile de facturare și alte informații colectate despre dumneavoastră atât timp cât este necesar în scopuri contabile sau alte obligații care decurg din lege, dar nu mai mult de zece ani.

Cu cine partajăm datele dumneavoastră

Pentru a îndeplini scopurile indicate în această Politică de Confidențialitate, este necesar să acordăm acces la datele dumneavoastră terților furnizori care ne oferă sprijin în serviciile pe care vi le oferim, și anume: furnizori de servicii (de ex. furnizorii de servicii IT, marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare și facturare, Netopia Payments, Smartbill), altor societăți cu care putem derula programe comune de dezvoltare pe piață a serviciilor noastre. Depunem eforturile necesare pentru a ne asigura că accesul terților la datele dumneavoastră se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ca regulă generală, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate și prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene și a Spațiului Economic European (SEE). 

Drepturile de care beneficiați

În mod special, independent de scopul sau baza legală în temeiul căreia vă prelucrăm datele, aveți dreptul:

 1. dreptul la informare și de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal,
 2. dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră,
 3. dreptul de a fi uitat/dreptul la ștergerea datelor;
 4. dreptul la restricționarea prelucrării;
 5. dreptul la portabilitatea datelor;
 6. dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, în cazul datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu Articolul 6 alineatul 1) litera e) sau f), inclusiv crearea de profiluri în baza acestor prevederi, respectiv pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul, respectiv în scopul intereselor legitime ale Operatorului;
 7. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, ceea ce înseamnă ca aveți dreptul de a solicita și de a obține retragerea, anularea și reconsiderarea oricărei decizii care produce efecte juridice asupra dumneavoastră, adoptată exclusiv în baza unei operațiuni de prelucrare a datelor personale prin mijloace automatizate, în scopul evaluării unor trăsături de personalitate, precum abilitățile profesionale, credibilitatea, comportamentul dumneavoastră la locul de muncă;
 8. dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau orice instanțe competente.

În cele din urmă, vă informăm despre dreptul dumneavoastră de a depune o plângere la autoritatea competentă de control al protecției datelor, în special către: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, tel. +40.318.059.211; +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.220, e-mail: [email protected], web-site-ul: www.dataprotection.ro.

De asemenea, în cazul operațiunilor de prelucrare întemeiate pe consimțământul dumneavoastră, în calitate de persoană vizată aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe bază consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Contactați-ne

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică de confidențialitate, practicile noastre de confidențialitate sau dacă doriți să vă exercitați drepturile individuale, vă rugăm să ne contactați folosind una dintre următoarele metode: prin email la adresa [email protected] sau la numărul de telefon 031 437 8315.

Modificări ale Politicii de Confidențialitate

În anumite circumstanțe, putem modifica această Politică de Confidențialitate pentru a reflecta modificările în legislație, în practicile noastre de preluare și utilizare a datelor personale, în caracteristicile aplicației sau în progresele tehnologice. În cazul în care aducem modificări ce afectează modul nostru de preluare sau utilizare a datelor personale, acele modificări esențiale vor fi publicate cât mai vizibil înainte de implementarea acestora.