Pregătire continuă-Credite 2020


 

Conținutul programelor de pregătire profesională cuprinde un transfer de cunoștințe teoretice și practice aplicabile în mod concret în activitatea de distribuiție a asigurărilor.

Toate cursurile, din cadrul celor trei programe, sunt aprobate de Institul de Studii Financiare și acoperă cele 15 ore pentru obținerea adeverinței de finalizare a cursurilor.

Programul se adresează tuturor persoanelor care desfăşoară activitate de distribuţie de asigurări, conform Anexei 1 – Categorii de intermediari cărora li se aplică prevederile privind pregătirea profesională continua, din Norma ASF nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție. https://asfromania.ro/files/Asigurari/norme/2019/Norma%2020_2018_forma_aplicabila_dec2019.pdf