CATEGORY: Pregătire Profesională Continuă - Credite Anuale

Satisfacția și fidelizarea clienților. Asigurarea de tip unit-linked. Metode de rezolvare a conflictelor

Course Access: Lifetime
Course Overview
Scopul
programului este dezvoltarea și actualizarea cunoștințelor specifice asigurării
de tip Unit-Linked, precum și dezvoltarea abilităților de interacționare cu
clienții și de rezolvare a conflictelor, cu scopul de a-i satisface și fideliza pentru a vinde mai mult și a
păstra clienții mulțumiți.