CATEGORY: Pregătire Profesională Continuă - Credite Anuale

Asigurări de viață.

Course Access: Lifetime
Course Overview

Obiective: Dezvoltarea și actualizarea cunoștințelor și abilităților distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări în acord cu cerințele privind cunoștințele și competențele profesionale prevăzute în anexa la Legea nr. 236/ 2018, cu completările ulterioare, și în profilul ocupațional specific, precum și alte aspecte care conduc la asigurarea nivelului adecvat de performanță, corespunzător atât rolului pe care îl îndeplinesc cât și al pieței de asigurări.