Programe și cursuri

Program de Pregătire
Profesională Inițială (PPI)

Prin programele de pregătire profesională inițială se urmărește dobândirea competenţelor profesionale necesare desfăşurării activităţii în domeniul distribuţiei de asigurări şi/sau reasigurări.

Programul este structurat în două părți. Partea teoretică are o durată de minimum 30 de ore, echivalentul a 30 de credite de pregătire profesională, iar partea practică o durată de minimum 15 ore, echivalentul a 15 credite.

Detalii privind Metodologia de certificare a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări le gasiti la adresa: https://www.isf.ro/ro/certificare-distribuitor-asigurari-sisau-reasigurari.

Suport platformă

Lasă-ne pe noi să preluăm din grijile tale: înscriere examinare ISF, validare documente

Tipuri de programe specifice PPI

Caracteristicile programului

Programul de pregătire profesională inițială
se derulează în sistem e-learning.

Cel puțin 30 de ore trebuie să le dedici părții teoretice a programului și 15 ore pentru partea practică.

Conținutul teoretic al programului este elaborat de ISF, iar partea practică de lectori autorizați în domeniu.

După finalizarea programului emitem documentul privind raportarea și evidența pregătirii profesionale inițiale*.

IMPORTANT

* Documentul privind raportarea este valabil 6 luni de la data parcurgerii programului PPI și este necesar pentru înscrierea la examenul ISF.

10 Beneficii ale
programului (PPI)