Prelucrarea datelor cu caracter personal

+   Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private va informam ca S.C. PRO FIDUCIARIA S.R.L., cu sediul in Bld. Decebal, nr. 7, sector 3, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/4272/2011, avand CUI: RO28311287, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati.

+   Colectarea acestor date se face doar cu acordul dumneavoastra si in scopul punerii in aplicare a Normelor privind calificarea profesionala si pregatirea continua a persoanelor care lucreaza in domeniul distributiei produselor de asigurare emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, precum si pentru reclama, marketing si publicitate.

+   Va revine obligatia sa furnizati datele personale, acestea fiind necesare in vederea incheierii contractelor de prestari servicii.

+   Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea operatorului (S.C. PRO FIDUCIARIA S.R.L.) de a incheia contractelor de prestari servicii lipsindu-i una din conditiile esentiale, respectiv identitatea partilor.

+   Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator, prin intermediul angajatilor proprii si al partenerilor care prelucreaza date in numele operatorului, fiind comunicate numai urmatorilor destinatari:

+   Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Institutul de Management in Asigurari, angajatii si reprezentantii legali ai Operatorului, alte companii din acelasi grup cu Operatorul, partenerii contractuali ai Operatorului, Angajatorul / Potentialul angajator al persoanei vizate, autoritatea judecatoreasca, autoritati si institutii publice central / locale, atunci cand exista temei legal.

+   Va informam ca aveti urmatoarele drepturi (reglementate de Legea 677/2001):

– dreptul la informare, conform legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

– dreptul de acces la date (in mod gratuit pentru o solicitare pe an, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, in care puteti arata ca doriti ca informatiile sa va fie comunicate la o anumita adresa, inclusiv prin posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa se asigure ca predarea vi se va face personal);

– dreptul de interventie asupra datelor;

– dreptul de opozitie;

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

– dreptul de a face plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau de a se adresa justitiei.

+   Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. Pro Fiduciaria S.R.L., pe adresa Bld. I.C. Bratianu, nr. 34, ap. 11, sector 3, Bucuresti. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

+   Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre S.C. Pro Fiduciaria S.R.L. se face cu respectarea urmatoarelor principii:

 Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale.

 Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine-determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate.

 Confidentialitatea. Persoanele care prelucreaza, in numele S.C. Pro Fiduciaria S.R.L., date cu caracter personal au prevazuta in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate.

 Consimtamantul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate in Legea 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare.

 Informarea. Informarea persoanelor se face de catre operatorul care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;

 Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;

 Securitatea. Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal processate.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte sau asupra lor au intervenit modificari (de ex.: schimbarea numelui ca urmare a casatoriei, schimbarea domiciliului), va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Pentru mai multe detalii si informatii va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal:

B-dul Magheru 28-30, Bucuresti,
Sector 1, Romania

www.dataprotection.ro

© 2020 ProFiduciaria. Toate drepturile rezervate

Termeni și condiții | Politica cookies | Prelucrarea datelor personale