Credite de Formare Profesională

Formular inscriere

Nume (necesar)

Email (necesar)

Telefon (necesar)

Compania

Cod RAF (necesar)

Cursurile e-learning sunt aprobate de ISF in urma cererii de alocare credite pentru programul de pregătire profesională continuă.

Pe parcursul unui an calendaristic, creditele se alocă o singură dată aceleași tematici de pregătire, chiar dacă aceasta este realizată în cadrul unor diferite forme de pregătire profesională continuă.

Programele analitice aferente pregătirii profesionale continue ale intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări cuprind, în general:

  • actualizări ale legislației naționale și europene specifice activității de asigurare și reasigurare, precum și distribuției de asigurări și reasigurări, inclusiv implicațiile legilor speciale privind protecția datelor cu caracter personal, prevenirea și combaterea spălării banilor,
  • alte teme specifice și conexe domeniului asigurărilor și reasigurărilor, în conformitate cu prevederile din anexa la Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări.

Cui se adreseaza?

ISF emite adeverința de validare și alocare a creditelor candidaților care acumulează, până la termenul limită de conformare, minimum 20 de credite anuale de formare profesională continuă (creditele acumulate după acest termen nu sunt luate în considerare și nu sunt transferabile).

Precizare: menținerea calității de distribuitor presupune îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerințe:

a) acumularea anuală, până la cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an calendaristic, a cel puțin 20 de credite, aferente formelor de pregătire profesională continuă

și

b) absolvirea, la perioade succesive de 3 ani calculate de la data obținerii certificatului anterior, examenului de pregătire profesională continuă organizat de ISF.

Neîndeplinirea cumulativă a celor două cerințe a) și b), precizate mai sus, de către distribuitorul de asigurări și/sau reasigurări conduce la pierderea calității deținute. Pentru redobândirea calității, persoana reia procesul de obținere a certificatului pentru programul de pregătire profesională inițială.

Certificare credite

Susținerea examenului de pregătire profesională continuă nu este condiționată de acumularea celor 20 de credite aferente anului calendaristic în care se susține examenul.

ISF transmite note de informare către A.S.F. privind distribuitorii care nu își îndeplinesc condițiile cumulative de pregătire profesională continuă.

Pentru acuratețea informațiilor disponibile în contul candidatului, se recomandă ca fiecare candidat/furnizor/angajator să transmită cererea de validare și înregistrare a creditelor după finalizarea fiecărei forme de pregatire profesională continuă.

Adeverința de validare și alocare a creditelor se emite automat din aplicația informatică a ISF în termen de 5 de zile de la data înscrierii ultimului document prin care se face dovada acumulării celor 20 de credite anuale și se transmite pe adresa de e-mail a distribuitorului, menționată în contul creat în aplicația informatică a ISF.

Investitia

135lei (pretul include TVA)
110 lei (pretul include TVA)

Nota: Investitia nu include taxă ISF pentru validarea și înregistrarea creditelor pentru pregătireaprofesională continuă. Pentru detalii privind taxa de validare accesati site-ul ISF https://isfin.ro/uploaded/staticPages/Taxe.pdf sectiunile Evaluari si Taxe 

Beneficii curs E-learning:

 

  • cursantii au la dispozitie lectori  care raspund intrebarilor legate de cursuri
  • fiecare din lectorii autorizati de ISF/ASF este specialist pe subiectele din cadrul tematicilor de curs;
  • oferim asistenta tehnica24 de ore din 24, 7 zile pe saptamana, cu raspuns in termen de maxim 24 de ore de la solicitare;
  • cursantii isi pot planifica programulcel mai convenabil de invatare, putand accesa cursurile din orice locatie si de la orice terminal cu accces la internet;
  • fiecare cursant are la dispozitie un an de zile de studiu pe platforma e-learning;
  • cursantul isi poate urmari progresul in timp real;
  • colectarea, verificarea si transmiterea numarului de credite pentru ISF;
  • emiterea gratuita a cererii de validare credite pentru formele de pregătire profesională continuă

Conditii de inscriere

La cursuri se pot inscrie persoane fizice cu domiciliul sau rezidenta in Romania ori in Spatiul Economic European, care au urmat cursurile de pregatire initiala sau de cele de pregatire continua.